Μια πρώτη γνωριμία με το SEO

Τι είναι το SEO;

Τι είναι το SEO;

Με τον όρο SEO (Search Engine Optimization) ή αλλιώς βελτιστοποίηση ιστοσελίδων στις μηχανές αναζήτησης, περιγράφουμε όλες εκείνες τις διαδικασίες που απαιτούνται να γίνουν στη δομή και στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας (On Page SEO) καθώς επίσης και εκτός αυτής (Off Page SEO). Ο τρόπος με τον οποίο σας ψάχνει ένας πελάτης, οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιεί στις μηχανές αναζήτησης, τα κριτήρια με τα οποία σας εμφανίζουν αυτές μπορούν να περιγράψουν επίσης το SEO.

 Σκοπός

Έρευνες έχουν δείξει ότι στο 80% των αναζητήσεων, οι χρήστες επιλέγουν και επισκέπτονται ιστοσελίδες που εμφανίζονται στην πρώτη σελίδα των οργανικών αποτελεσμάτων των μηχανών αναζήτησης.

Από αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό πόση σημασία έχει να ακολουθηθεί μια πετυχημένη στρατηγική SEO η οποία θα έχει ως πρωταρχικό σκοπό την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας στα δέκα (10) πρώτα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης, δηλαδή στην πρώτη σελίδα.

Η επίτευξη του παραπάνω στόχου έχει ως συνέπεια την επιβράβευση της δουλειάς που έχετε κάνει στην ιστοσελίδα σας, την αύξηση της επισκεψιμότητας και κατ’ επέκταση την εκτόξευση των πωλήσεών σας.

 

Στάδια για τη δημιουργία μίας επιτυχημένης στρατηγικής SEO

 

Μελλοντικά θα δημοσιεύσουμε αντίστοιχο άρθρο όπου θα επεξηγούμε αναλυτικά τα παραπάνω βήματα.