Υπηρεσίες Υποστήριξης WEB // IT

1Υποστήριξη Ιστοσελίδων
2Τεχνική Υποστήριξη
3Υπηρεσίες IT 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα, στο email support@softland.gr. Πάντα δίπλα σας!

Support Center

Email Support Services 24/7
Remote Support

Συντήρηση & Αποσφαλμάτωση Ιστοσελίδας για το Λαέρτειον

Συντήρηση & Αποσφαλμάτωση Ιστοσελίδας για το Λαέρτειον

Αποσφαλμάτωση & Συντήρηση Ιστοσελίδας

  • Συντήρηση ιστοσελίδας για το κέντρο αποθεραπείας Λαέρτειον κατασκευασμένη σε Joomla! 1.5
  • Αποσφαλμάτωση ιστοσελίδας
  • Αναβάθμιση plugins & modules σε νεότερες εκδόσεις
  • Μείωση χρόνου φόρτωσης ιστοσελίδας
  • Διαχείριση περιεχομένου
TOP