Κατασκευή Ιστοσελίδας για την OceanFinance

Κατασκευή Ιστοσελίδας oceanfinance.gr

 

Η OceanFinance ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο της ναυτιλίας, των μεταφορών και της ενέργειας.

Ειδικεύεται στην αύξηση του βαθμού αποτελεσματικότητας επενδύσεων σε κλάδους που εμπεριέχουν κινδύνους και ρίσκο, στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, με τη χρήση μεγάλου αριθμού χρηματοπιστωτικών εργαλείων και κινήτρων.

Πρόσφατα ανανέωσε την εταιρική της ιστοσελίδα όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά το σκοπό και όραμα της εταιρείας. Το έργο επιμελήθηκε η ομάδα της Softland και στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Παρουσίαση ιστοσελίδας για την εταιρεία OceanFinance!