Υπηρεσίες Υποστήριξης WEB // IT

1Υποστήριξη Ιστοσελίδων
2Τεχνική Υποστήριξη
3Υπηρεσίες IT 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα, στο email support@softland.gr. Πάντα δίπλα σας!

Support Center

Email Support Services 24/7
Remote Support

Κατασκευή Ιστοσελίδας για την OceanFinance

Κατασκευή Ιστοσελίδας oceanfinance.gr

 

Η OceanFinance ιδρύθηκε το 2005 και είναι μία εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον κλάδο της ναυτιλίας, των μεταφορών και της ενέργειας.

Ειδικεύεται στην αύξηση του βαθμού αποτελεσματικότητας επενδύσεων σε κλάδους που εμπεριέχουν κινδύνους και ρίσκο, στους τομείς των μεταφορών και της ενέργειας, με τη χρήση μεγάλου αριθμού χρηματοπιστωτικών εργαλείων και κινήτρων.

Πρόσφατα ανανέωσε την εταιρική της ιστοσελίδα όπου μπορείτε να δείτε αναλυτικά το σκοπό και όραμα της εταιρείας. Το έργο επιμελήθηκε η ομάδα της Softland και στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας.

Παρουσίαση ιστοσελίδας για την εταιρεία OceanFinance!

Η διαδικασία κατασκευής ιστοσελίδας σε 3 βήματα!

 

Ανάλυση Αναγκών

Ανάλυση Αναγκών

Ανάλυση αναγκών και στόχων του πελάτη σχετικά με την ιστοσελίδα που θέλει να κατασκευάσει και συγκέντρωση όλου του απαραίτητου υλικού.

Υλοποίηση Project

Υλοποίηση Project

Σχεδιασμός και ανάπτυξη με χρήση νέων τεχνολογιών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη και ενσωμάτωση του περιεχομένου.

Ποιοτικός Έλεγχος

Ποιοτικός Έλεγχος

Τελικός έλεγχος & διαμόρφωση της ιστοσελίδας μετά από πιθανές αλλαγές του πελάτη. Εκπαίδευση του στο σύστημα διαχείρισης & παράδοση της ιστοσελίδας.

Softland, development to infinity...
TOP