Υπηρεσίες Υποστήριξης WEB // IT

1Υποστήριξη Ιστοσελίδων
2Τεχνική Υποστήριξη
3Υπηρεσίες IT 

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιοδήποτε πρόβλημα, στο email support@softland.gr. Πάντα δίπλα σας!

Support Center

Email Support Services 24/7
Remote Support

Ανανέωση - Συντήρηση Ιστοσελίδας

Συντήρηση – Ανανέωση Ιστοσελίδας είναι όλες εκείνες οι ενέργειες που πραγματοποιούνται και αφορούν το λειτουργικό κομμάτι, την ανανέωση περιεχομένου και ζητήματα ασφαλείας με στόχο τη σωστή και ορθή λειτουργίας της μετά το πέρας της κατασκευής ή της βελτίωσής της εφόσον δεν έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Λειτουργικό Κομμάτι

Πραγματοποιείται έλεγχος ομαλής λειτουργίας της ιστοσελίδας ο οποίος μεταφράζεται με το αν δουλεύουν σωστά τα link της, εμφανίζονται όλες οι φωτογραφίες και τα banner, έχουν γίνει τα απαραίτητα update στις εφαρμογές και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί.

Ανανέωση Περιεχομένου

Η ανανέωση και προσθήκη νέου περιεχομένου αποτελεί βασικό συστατικό για την επιτυχία μίας ιστοσελίδας, γεγονός που την κρατάει ζωντανή και ελκυστική απέναντι στους επισκέπτες της και κυρίως την Google (βασικός παράγοντας SEO). Η μορφοποίηση του νέου περιεχομένου πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να αφομοιώνεται αρμονικά με το ήδη υπάρχον και πληρώντας  τις προδιαγραφές της Google (βασικές προδιαγραφές Google).

Ζητήματα Ασφαλείας

Πραγματοποιείται έλεγχος για ύποπτες επισκέψεις και επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού που πραγματοποιούνται στο δικτυακό σας χώρο. Άμεση συνέπεια τέτοιων ενεργειών είναι η προγραμματισμένη λήψη αντιγράφων ασφαλείας της ιστοσελίδας σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Εύκολα συμπεραίνει κανείς ότι η ανανέωση της ιστοσελίδας ή ενός e-shop είναι αναπόσπαστο κομμάτι για την επιτυχία και την αύξηση των πωλήσεων σας. Η ομάδα της Softland μπορεί να εγγυηθεί για το επιθυμητό αποτέλεσμα, εφόσον μαζί, αναγνωρίσουμε και αναλύσουμε τις ανάγκες σας.

TOP